Copyright / auteursrecht

De foto’s op deze website staan onder bescherming van internationale auteursrechten -ook wel copyright genoemd- volgens Artikel 1 van de Auteurswet 1912 en deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of electronisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Opzettelijke schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan met hoge geldboetes en/of gevangenisstraf worden bestraft.

Inline linking (ook bekend als hotlinking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs en bandwidth theft) van een pagina of foto op deze website is NIET toegestaan.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Manfred Siebum Photography (van hier te noemen als werknemer) en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.
– De opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden, werkwijze en stijl van opdrachtnemer en kan hier later niet op terug komen.
– De opdrachtgever wordt vooraf geïnformeerd over de inhoud van de opdracht, kosten en aantal digitale bestanden die de opdrachtnemer levert.
– Online mogen alleen foto’s met logo/watermerk geplaatst worden door opdrachtgever en opdrachtnemer, geen grote bestanden of bestanden zonder logo. Het is niet toegestaan om een logo/watermerk te verwijderen uit de foto of de foto zelf te bewerken en of snijden.
– Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor slechte afdrukken en of afwijkende kleuren. Opdrachtnemer raadt te allen tijde aan de foto’s via opdrachtnemer zelf af te laten drukken.
– Alle foto’s van opdrachtnemer zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer zelf. Deze mogen niet zonder toestemming gebruikt worden door derden. Bij misbruik worden er kosten in rekening gebracht.
– Opdrachtgever gaat zonder tegenbericht akkoord om de gemaakte foto’s voor promotiedoeleinden te gebruiken. Bij commerciële oplages boven 100 stuks wordt er toestemming gevraagd aan de opdrachtgever. Hier zit geen extra vergoeding aan gekoppeld.
– Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties, schade en of letsel. Er worden ten aller tijde maatregelen getroffen om dit zo veel mogelijk te voorkomen.
– Voor het uitblijven van resultaat kan opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden.
– Annuleren van een afspraak geschiedt maximaal 48 uur voor aanvang door opdrachtgever per mail of telefonisch. In geval dit niet gebeurt worden er kosten in rekening gebracht.
– Betalingen geschiedden contant of voorafgaande aan de opdracht overgemaakt te worden per bank.
– Op locatie is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade, de opdrachtgever neemt zelf verantwoording voor dit risico.